Welcome to Guangxi Choris Chemical Co., Ltd.

Webmail

Search

About us

Factory Corner

Factory Corner

Page view:
   
The factory   The factory   The factory
         
   
The factory   The factory   The factory
         
   
The factory   The factory   The factory
         
   
The factory   The factory   The factory
         
   
The factory   The factory   The factory

 

Address: #72 Lijian Avenue, Nanning-ASEAN Economic Development Zone,530105 Guangxi, China
Tel: 0771-6018696
Fax: 0771-6018699

ICP: 15002693